Man ska försöka säkra övervakningsbilder från spårvagnen och uppmanar personer som sett eller hört något att höra av sig på telefon 114.
En kvinna i 70-årsåldern hade varit på väg att gå av en spårvagn vid Ljuragatan i Norrköping när hon känt att någon tagit tag i alternativt knuffat till henne.På gravbålet fanns många djur och kanske en offrad man.Den anglikanska kyrkan har dock varit splittrad i frågan.Men eftersom gården var själva centrum i den vikingatida människans världsbild ska man inte se det.Det finns många stenar där inskriptionerna säger att de rests av kvinnor.De kvinnor som prästvigdes under denna period fick oftast vänta många år på att tillträda som församlingspräster.Köp credits eller börja prenumerera idag.
Just nycklar har hittats i många vikingatida kvinnogravar.
Inom den 1946 bildade Tysklands evangeliska kyrka (Evangelische Kirche in Deutschland, EKD) var den dåvarande Evangelisk-lutherska kyrkan i Lübeck 1958 första medlemskyrka att officiellt tillåta prästvigning av kvinnor.
När hon vände sig om märkte hon att hennes väska öppnats och att en av två okända kvinnor tagit hennes plånbok.Det mest spännande föremålet i graven var en ceremonistav av järn.Dessförinnan hade kvinnliga diakoner tillåtits en begränsad form av prästvigning inom den preussiska kyrkan från 1927, men framförallt den pronazistiska Deutsche Christenrörelsen hämmade en vidare liberalisering fram till krigsslutet.Den polska Katolska Mariavitkyrkan, ett mindre trossamfund som skiljdes från den romersk-katolska kyrkan och den gammalkatolska Mariavitkyrkan under början av 1900-talet, var en av de tidigaste katolska kyrkorna som tillät prästvigning av kvinnor.Vid Köpingsvik på Öland stod ett mäktigt gravbål vid slutet av 900-talet.Norge fick sin första prästvigda kvinna 1961 (och blev först i Norden med att utse en kvinna till biskop 1993 Island fick sina första prästvigda kvinnor 1974 och i Finland togs beslutet om tillträde till prästämbetet först 1986 och den första vigningen ägde rum året.Redan detta visar att den begravda kvinnan var en utpräglad aristokrat.Däremot tillåter de flesta gammellutheranska kyrkor i Tyskland inte prästvigning av kvinnor, med undantag för bland annat Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden.I Danmark vigdes tre kvinnor till präster den : Johanne Andersen, Ruth Vermehren och Edith Brenneche-Petersen.
[L_RANDNUM-10-999]