Den som lidit skada har bordeller i danmark lista i princip rätt att få ersättning för hela skadan av antingen den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet.
Partibeteckningar som är registrerade för val till landstingsfullmäktige gäller också för val till kommunfullmäktige i alla kommuner inom länet.
Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse.
Det kan även vara tillåtet enligt särskild lagstiftning.15 personuppgiftsansvarig, ja, ja, nej, dataskyddsombud.Informationen ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk.Om uppgifter rättas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats.Rättsinformation Artikel 1223 Artikel.Rätt till begränsning av behandling Enskilda har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om rätten att göra invändningar.
Den enskilde har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för direkt marknadsföring.Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.Det innebär också att den enskilde har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.Automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller om den enskilde har gett sitt uttryckliga samtycke.Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data (zip, 3 MB i anslutning till varje registrering finns ett registreringsdatum.Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.Den registrerades rätt till tillgång (registerutdrag) (art.Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett.Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, identifiering av den registrerade, klagomål.Ett parti kan ställa upp i val utan att registrera sin partibeteckning.Mer information Riktlinjer om information till registrerade edpb:s riktlinjer om information till registrerade.Partibeteckningar som är registrerade för val till riksdagen gäller också vid val till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet samt vid val till Europaparlamentet.Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om att automatiserat beslutsfattande används enligt den generella informationsskyldigheten i förordningen.Rätt till information, rätt till rättelse, rätt till radering rätten att bli bortglömd.Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.

[L_RANDNUM-10-999]