Är kreditrisken hög, innebär det normalt en högre fast procentuell ränta än ett bolag som har lägre kreditrisk.
Obligationer ökar inte i värde och du får inte del av företagets vinster, utan det du får är en förutbestämt ränta varje.
Samtidigt gäller det omvända.Räntan som du får är rörlig och uppgår till 3-månaders stibor plus ett fast procentuellt tillägg, som är olika stort beroende på kreditrisken i bolaget.Förfallodag är det datum då en fordran förfaller till betalning, alltså det datum då en faktura senast kan vara sexmissbrukare skall vara betald, en ränta skall vara erlagd eller ett lån senast skall vara löst.RB bombardier2 N, stibor 3M 2,35, bombardier Inc.Eftersom utställaren bara betalar vid löptidens slut så ökar värdet på obligationen ju närmare inlösningsdatumet vi kommer.De vill expandera, men tycker att banken ställer för tuffa krav, så de vänder sig till marknaden, och ställer ut en obligation.Statsobligationen är en kupongobligation.Det innebär att ju närmare en ränteutbetalning som ett räntebevis handlas, desto större blir den upplupna räntan.Vad händer vid löptidens slut?Prislista Räntebevis har en administrationsavgift om maximalt 0,6 / år (på samma sätt som fonder har en förvaltningsavgift).
Det är mycket viktigt att titta på räkenskaperna för det företag som utfärdar obligationer Vart kan jag köpa obligationer?
RB carlsberg N, stibor 3M 2,10, carlsberg.Ruzica rated it it was amazing, mycket intressant bok om den svenska kreditmarknaden som passar en bredare allmänhet.Sist har vi obligationens löptid (tiden du får vänta innan du kan växla in obligationen ju längre löptid desto högre ränta.Är du under 40 år så kan du med fördel investera i småbolag som växer snabbt.Kom ihåg att obligationer inte är riskfria och att företaget som lånar pengar av dig kan ställa in betalningarna.Slutsats, obligationer är en säker investering, speciellt om du sprider riskerna mellan flera olika stabila länders statsobligationer så är det enda som kan hindra dig från att få tillbaks pengarna att hela världen går under, och om världen går under så är pengar ditt minsta.
[L_RANDNUM-10-999]