ES: Algunos trucos requieren artículos domésticos y objetos afilados (cuchillo para cortar/tijeras).
FI: Jotkut temput vaativat kotitaloustarvikkeiden ja terävien esineiden käyttöä (leikkuuveitsi / sakset) Aikuisen läsnäolo suositeltava.
Från Wikipedia, hoppa till navigering, hoppa till sök, ledsagare är benämningen på en person som fullgör en kommuns ledsagarservice enligt 9 3 st lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.Tilsyn av voksne anbefales.SE: En del trick kräver hushållsartiklar och vassa objekt (kniv / saxar) Bör utföras i sällskap med en vuxen.5, ledsagarservice kan inte beviljas en person som redan har sexualförbrytare register 75007 beviljats personlig assistans.Se recomienda supervisión de adultos.6 /1993:387#P9 /1993:387#P1 /dom/ra/2008:78 /dom/hfd/2011:8 /dom/hfd/2011:60 /dom/hfd/2011:62, hämtad från " ".
4, ledsagarservice har inte beviljats för en semesterresa till.
2, en person med, alzheimers sjukdom har ansetts tillhöra den personkrets som anges enligt lagen.
CA: Certains tours nécessitent des produits ménagers ou des objets coupants (couteau/ciseaux).DK: Nogle tricks kræver at der bruges husholdningsudstyr og skarpe genstande (kniv/saks).La supervision d'un adulte est recommandée.NO: Enkelte tricks krever bruk av vanlige hjelpemidler og skarpe gjenstander (kniv/saks).3, omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och kulturella aktiviteter ingår inte i insatsen ledsagarservice.EN: Some tricks require the use of ordinary träffa n knulla detektiv house hold items and sharp objects (knife / scissors).DK : Nogle tricks kræver at der bruges husholdningsudstyr og skarpe genstande (kniv/saks).Opsyn af en voksen anbefales.

Med funktionshindrad enligt denna lag avses person med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt.
Supervision of an adult is recommended.
Bör utföras i sällskap med en vuxen.


[L_RANDNUM-10-999]