dating sexuella webbplats webbplats

Se till att du har läst och samtyckt till Skypes användningsvillkor.
9.6 SÄrskild friskrivning AV ansvar betrÄffande innehÅLL.
3.3 Neka, ändra och säga upp nummer.
Alla bestämmelser som måste överleva för att ge verkan till dess mening ska överleva avtalets utgång och uppsägning, inklusive, men utan begränsning till, alla dina utfästelser, garantier och gottgörelseskyldigheter.By using Twitters services you agree to our.Du samtycker till att använda tjänsten i enlighet med detta avtal och gällande lagstiftning.Alla eventuella domstolsförhandlingar som uppstår på grund av eller i samband affär dating forum med detta avtal är underkastade jurisdiktionen hos domstolarna i Stockholm.Eftersom tjänsten överförs via allmänna internetledningar och det offentliga telefonnätet pstn kan strömavbrott och avbrott i internetanslutningen inträffa och du kan märka vissa störningar,.ex.Om du vill köpa tjänsten måste du betala de avgifter som anges i samband med köpet.Ingenting i denna klausul ska exkludera eller begränsa ansvaret för vare sig dig eller DNA som uppkommer från bedrägeri eller bedrägliga förvrängningar.
Med undantag från ytterst begränsade omständigheter som anges i Skypes användningsvillkor går det inte att ringa nödsamtal med Skype.
DNA ansvarar inte för eventuella skador som orsakas på grund av ändringen av numret.
För att undvika missförstånd meddelas att listan över godkända utfärdare kan komma att ändras.Det sker cirka tre (3) dagar innan ditt abonnemang upphör.Du bekräftar att du kommer att följa alla rimliga anvisningar som tillhandahålls av DNA eller Skype med avseende på användningen av numren och att du uppfyller kraven för svenska nationella nummer.10.2 Följd av force majeure.Om röstmeddelanden erbjuds i samband med tjänster härunder bekräftar och accepterar du att denna produkt tillhandahålls av Skype och att du måste acceptera och godkänna Skypes användningsvillkor om du vill använda röstmeddelanden.Du kan endast använda tjänsten under den gällande förskottsbetalda abonnemangsperiod som du väljer (om tillämpligt) och du ansvarar för att förlänga den perioden om du vill fortsätta att använda tjänsten därefter.Skype To Go: avser tillhandahållandet av tjänsten i enlighet med dessa villkor, vilket i sin tur ger tillgång till samtal till mobiler och fasta telefoner när du inte är vid datorn;.15.9.7 Begränsningar för jurisdiktion.2.3 Innehållet i kommunikationen: DNA kontrollerar inte och känner inte till innehållet i den kommunikation som utväxlas genom användning av tjänsten.Genom ATT klicka PÅ godkÄNN-knappen OCH/eller genom ATT fortsÄTTA ANVÄNDA TJÄnsten godtar DU uttryckligen ATT DU binds AV avtalets villkor OCH krav OCH ERKÄnner DNA:S RÄttigheter under avtalet.Skype: syftar på enheten Skype Communications.a.r.l, med adress 2329 Rives de Clausen, 2165 Luxemburg, Luxemburg, registreringsnummer (B100468 momsnummer (LU20981643).Vad gäller denna definition ska ordet "styra" avse direkt eller indirekt ägandeskap av över femtio procent (50 ) av utestående aktier som ger rösträtt i verksamheten, företaget eller annan enhet.DNA ÄR under inga omstÄndigheter ansvarigt vare SIG avseende avtal, garanti, skadestÅND (inklusive FÖrsumlighet) eller annan form AV ansvar FÖR OFÖRMÅGA ATT uppfylla sina skyldighetenlighet MED detta avtaall DÄR SÅDAN OFÖRMÅGA ÄR ETT resultat AV EN force majeure-HÄndelse.10 force majeure.1 Du godkänner och förstår att tjänsten inte fungerar, och att DNA inte bryter mot några av sina skyldigheter gentemot dig under detta avtal, i händelse av force majeure.

DU godkÄnner ATT DU SKA HÅLLA DNA OCH dess dotterbolag ansvarsfria FRÅN alla ERSÄttningskrav samt FÖrsvara skype OCH dess dotterbolag MOT alla ansprÅK OCH omkostnader, inklusive SKÄliga advokatomkostnader SOM uppstÅtamband MED eller PÅ grund AV DIN KRÄnkning AV dessa villkor, anvisningar FRÅN DNA eller skype.


[L_RANDNUM-10-999]