Det övergripande folkhälsopolitiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Denna information finns också att läsa på sidan.
Om du fyller i formulär på sparas den information du valt att uppge i våra systemloggar, för att säkerställa att informationen når fram.Om webbplatsen, som du når via en länk i sidfoten.Informationen rensas från våra systemloggar var sjätte månad.Etiologi Spiralformad bakterie Treponema pallidum Epidemiologi 10-20 fall årligen i Malmö 2 i Sverige MSM och personer från högendemiska områden Smittvägar Vaginala/anala/orala samlag Hög smittsamhet om kliniska symtom, kondom visst skydd essex polisförbundet kontakt Blodsmitta Kongenital smitta Symtomatologi Inkubationstid ca 3 veckor (1v-3 mån) Indelas i tre stadier.Läs mer om webbkakor och vilka som används på på sidan.Det är ett område med betydelse för varje människas självkänsla, nära relationer och välbefinnande, oavsett ålder, funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller könsuttryck och är en av hälsans bestämningsfaktorer.All rights reserved Powered By DigitalOfficePro.Miktionssveda, ofta intermittent, irritation i urinröret, sparsam, klar flytning Mikroskopisk uretrit Klinik hos kvinnor 70 symtomfria Miktionssveda Flytningar Mellanblödningar Buksmärta Mikroskopiska tecken kanada samkönade äktenskap datum på uretrit/cervicit Komplikationer Män: epididymit Kvinnor: endometrit, salpingit (tyst infertilitet Extragenitala: konjunktivit Reaktiv artrit Nyfödda: konjunktivit, pneumoni Indikationer för testning Alla med symtom.Centrum för sexuell hälsa.
Den fullständiga rapporten från, en sammanfattning av rapporten finns översatt till svenska.
Annika Johnsson, venereolog, Centrum för sexuell hälsa.
Wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook.Hård schanker Penis, vulva, vagina, analt, oralt Lymfkörtlar svullna oömma Spontanläker på några veckor Sekundärstadium Den store imitatören Hudutslag, roseol slemhinneförändringar i mun och underliv Generell lymfkörtelsvullnad Allmän sjukdomskänsla Tertiärstadium 1/3 av obehandlade patienter Hud och skelett, gumma, svårläkta sår Kardiovaskulär, aortaaneurysm Neurosyfilis Indelning: Tidig.Infektion i svalget ovanligt Ögon via autoinokulation, mor-barn i samband med förlossning, symtom hos män 50 symtomfria.Detta sker bland annat genom Myndighetssamverkan för srhr och hiv/STI-prevention där tolv myndigheter med olika uppdrag inom srhr-området ingår.Download Presentation, an Image/Link below is provided (as is) to download presentation.


[L_RANDNUM-10-999]