Under konferensen i kvinnor som söker sex scottsdale Nairobi kommer Europeiska unionen med rätta att fortsätta att hävda att kampen mot klimatförändringen och millennieutvecklingsmålen inte bara är förenliga med varandra, utan också ömsesidigt spara obligationer förfall diagram beroende av varandra.
Men det blev helt annorlunda.
Det är faktiskt så det är, om man ser till kopplingarna till Hizbollah och Iran.
Hela grundsynen är att man ska strida om marknadsandelar i konkurrensens namn snarare än att man ska samarbeta och att handeln spelar en roll för utvecklingen även om den inte är helt avgörande.Han säger att Storbritanniens livsnerv inte bör kontrolleras av utlänningar, men hur vill han att vi ska undvika att importera energi?Det är parterna själva som spelar nyckelrollerna i fredsprocessen i Transnistrien.Vi kan därför inte överge Moldavien.Vi vet dock att man alltför ofta bryter mot lagarna.3-163 Jean-Louis Bourlanges (alde).Att på nytt öppna centrumet för utbildning av det civila samhället, som får stöd från EU, är ett viktigt mål.Den åttonde konferensen för de parter som har undertecknat Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av farligt avfall kommer att hållas i Nairobi i slutet av november.Junilistan är för gränsöverskridande polissamarbete.Det är oacceptabelt att de holländska myndigheterna inte tog sitt ansvar när de hade chansen att stoppa fartyget.3-319 Sarah Ludford (alde).
Vad Ryssland vill, såväl nu som tidigare, är att dess maktpolitik ska fortgå i skumrasket, och därför beklagar jag också att denna debatt äger rum efter toppmötet i stället för före, som vi hade önskat.Den kan komma med en ändrad version av det förslag som den lade fram 2001 och av det förslag till direktiv som den ändrade 2002 eller den kan lägga fram ett helt nytt förslag.Och om ledarna skulle stå för det de själva har undertecknat skulle vi kanske få ett nytt energifördrag för.Jag röstade för detta betänkande, vilket kommer att bidra till att förbättra programmet Ett Europa för medborgarna, med följande två ändringsförslag: För det första kommer en minskning från 47 procent till 45 procent av de budgetmedel som har avsatts för insats 1 Aktiva medborgare för.Ännu mer beklagligt är att EU, i motsats till vad som påstås, inte framställde sig som en enad kraft som Ryssland behöver ta på yttersta allvar.På liknande sätt kontrolleras under den första pelaren de nationella genomförandeåtgärderna av EG-domstolen, vilket inte gäller för åtgärder under den tredje pelaren.Europa har fungerat som en ledstjärna som har lotsat många länder, inte bara i östra, utan även i västra och södra Europa, mot frihet och demokrati.Brott, ansvar och domar är något för domstolar, men att undersöka och att täppa till juridiska kryphål är vårt ansvar.Att EU under mötet med Ryssland så tydligt uttalade sin ståndpunkt om att bestämmelserna måste följas inom energisektorn är ett stort framsteg.3-057 Martine Roure (PSE).56 Att president Vladimir Putin varnade för blodspillan inför rådets ordförande sex offender lista mi Matti Vanhanen och kommissionens ordförande José Manuel Barroso måste ha varit mycket pinsamt och är i alla händelser totalt oacceptabelt, liksom att Ryssland fortsätter att utfärda pass till sydossetier.
[L_RANDNUM-10-999]