avoid.
De kommer från många källor och är inte kontrolleras.
OpenSubtitles2018.v3 en I know you'll be an extension of the person you are now.More_vert, in the longer term, it can also lead to suspicion, stagnation and conflicts.Verlängerung bestimmter gegenüber Liberia verfügter gift dating webbplatser uk gratis restriktiver Maßnahmen2,.För denna konsolidering krävs fortsatt finansiellt stöd från gemenskapen till de kvinnor från munchen berörda regionerna och en förlängning av Peace-programmet med ytterligare två.EurLex-2 fi Jäsenvaltioiden on, 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun enimmäiskeston puitteissa ja edellyttäen, että 5 tai 6 artiklaa noudatetaan ja 8 artiklan 1 kohdan, 2 kohdan ja tapauksen mukaan 4 kohdan mukaiset perusteet eivät täyty, myönnettävä kausityöntekijän oleskeluun yksi pidennys, jos tämä jatkaa sopimustaan saman.Ich gratuliere Herrn Nicholson zu seinem ausgezeichneten Bericht über die Empfehlung zur Verlängerung der Dauer des Programms peace.SwedishI Österrike pågår därför diskussioner om en förlängning av de gällande preskriptionstiderna.More_vert Austria is considering extending the relevant statute of limitations.
EurLex-2 de Erfolgt die Zahlung nicht vor Ablauf der zweiten Frist, wird die Mitteilung oder der Antrag auf Verlängerung abgelehnt.
Stem ming, exempel meningar med "förlängning översättning minne add example sv De praktiska effekterna måste vara att erbjuda samhället ett mervärde och ge tillgång till kunskaper och resultat av samarbetet mellan universitet och företag, och på så sätt generera ekonomisk tillväxt och i förlängningen.EurLex-2 fi Jos maksua ei suoriteta ennen toisen märäajan pättymistä, ilmoitus tai jatkamista koskeva pyyntö hylätän.EurLex-2 fi Lisäksi pidennyksen sallimisen ennakkoedellytyksenä on yleensä se, että pidennys liittyy läheisesti edellisen poikkeuksen olosuhteisiin.EurLex-2 de Juli 2000 werden in Bezug auf Stabex die im Vierten AKP-EG-Abkommen in der Fassung des.Syftet med förlängningen av löptiden för befintliga kreditfaciliteter är att säkerställa en robust, flexibel och långvarig finansiering, skräddarsydd för koncernens ambitioner för organisk och strategisk tillväxt.EurLex-2 en (1) In the case of Stabex, Article 2(a) of ACP-EC Council of Ministers Decision No 1/2000 of extends until 31 December 2000 those terms of the fourth ACP-EC Convention, as revised by the agreement signed in Mauritius on 4 November 1995, which concern.EurLex-2 en Where the payment is not made before expiry of the second deadline, the notification or the request for an extension shall be rejected.Scandi Standard meddelar en förlängning om två år av bolagets befintliga kreditfaciliteter om 2 200 msek, till december 2023, utökad flexibilitet för kovenanter och möjlighet att utöka kreditfaciliteterna med upp till 2 000 msek.EurLex-2 fi Käytännössä komissio ei yleensä pidennä 10 artikla 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaista lopullisen pätöksen tekemiselle asetettua jaksoa, jos pidentämistä koskeva pyyntö esitetän sen jälkeen, kun täytäntönpanoasetuksessa sädetty märäaika korjaustoimenpiteiden ehdottamiselle on pättynyt,.EurLex-2 fi Ranskan merentakaisten departementtien meriverojärjestelmästä ja pätöksen 89/688/ETY voimassaoloajan jatkamisesta sv 30 Mot slutet av år 2006 begärdes förlängning till slutet av år 2008 av fristen för att verkställa planen, till följd av ändringar i investeringsprojekten samt förlorad tid, detta på grund av ändrade.Sv i) För ett medicinskt intyg klass 1: vid undersökningen för ett första utfärdande av ett medicinskt intyg, därefter vart 5:e år till 30 års ålder, vartannat år till 40 års ålder, årligen till 50 års ålder och därefter vid alla undersökningar för förlängning eller.Grad # entsprechend ctcae Version Verlängerung des QTc-Intervalls sv Denna period får av kommissionen ges en rimlig förlängning på motiverad begäran av en medlemsstat.
[L_RANDNUM-10-999]